Woźniak Artur – prezes

Kulbacka Halina – wiceprezes

Wożniak – Spisak Agata – skarbnik

Bieniek Joanna – sekretarz

Filek Grzegorz – członek zarządu