Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne

  „Otwarte Horyzonty”

 ul. Klonowa 5

NIP: 551 – 261 – 49 – 43, REGON: 122515110

tel. 504 969 950

e-mail: otwarte.horyzonty@gmail.com

nr rach: 80 1240 4197 1111 0010 4484 7567