Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Otwarte Horyzonty” wspólnie z Gminą Wadowice zaprasza na kolejną edycję twórczej półkolonii dla dzieci i młodzieży.

„Wehikuł czasu-podróż fotograficzna 2014” organizowana jest dla dzieci i młodzieży (7-17 lat) z Gminy Wadowice w terminie 14.07.2014-25.07.2014 w godzinach od 9.00-15.00. Tak jak w roku ubiegłym, poprzez organizację projektu, chcemy pokazać uczestnikom jak w sposób twórczy i kreatywny spędzić czas wolny od zajęć szkolnych poświęcając go nie tylko na aktywność fizyczną ale również poznając różne formy wypowiedzi poprzez fotografię i inne dziedziny sztuki.

Tematem przewodnim półkolonii będzie historia Wadowic i ich okolic zachowana na archiwalnych zdjęciach oraz skonfrontowana ze współczesnością. Poprzez różne formy wypowiedzi fotograficznej uczestnicy półkolonii będą mieli okazję poznać dzień codzienny miasta i okolic kiedyś i porównania go z teraźniejszością poprzez uwiecznienie tego na fotografiach.

30-sto osobowa grupa, oprócz warsztatów fotograficznych prowadzonych przez zawodowego fotografa Bartłomieja Lurkę oraz warsztatów ceramicznych przygotowanych przez Niezależną Pracownię Twórczą N.P.T., wybierze się na wycieczkę do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i pozna ciekawe miejsca na  krakowskiego Kazimierzu.Ponadto  dzieci i młodzież aktywnie będzie się chłodzić w basenie oraz młodsza grupa wiekowa obejrzy w dwie kolejne środy, seanse dla najmłodszych w WCK. W programie półkolonii przewidziano również wiele konkursów tematycznych.Wszyscy uczestnicy „Wehikułu czasu-półkolonia fotograficzna 2014” będą mieli zapewnione drugie śniadanie, soki, owoce oraz obiad.

 

Herb Wadowice

Zadanie współfinansowane przez Gminę Wadowice – Dziękujemy!